Slovo úvodem

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
 

dovolte mi pozvat Vás jménem organizačního výboru na 15. ročník Dne uveitid, který se bude konat 11. října 2024 v konferenčních prostorách OREA Hotelu Angelo, Praha 5.

Po odborné stránce jsme se snažili připravit zajímavý program zaměřený na problematiku nitroočních zánětů a jejich diagnostických a léčebných přístupů. Hlavními tématy budou přední uveitidy infekční i neinfekční etiologie, jeden z tematických bloků bude věnován vaskulitidám, program doplní varia.

Věříme, že se nám podaří Vás vybranými tématy zaujmout a v rámci diskuzí se navzájem podělíme o zkušenosti v péči o pacienty s uveitidou.

Dovolte mi poděkovat všem, kteří se na přípravě této konference podílejí i těm, kteří ji podporují.

 

Těším se na setkání s Vámi v Praze.


prof. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.

Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitid
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze