Všeobecné informace

Místo konání

OREA Hotel Angelo
Radlická 3216/1g, 150 00 Praha 5

Datum konání

11. října 2024

Jednací jazyk

čeština, slovenština

Výstava

V prostorách Orea Hotelu Angelo bude uspořádána doprovodná výstava přístrojů, léků, přípravků, zdravotnické techniky a farmaceutických preparátů.

Stravování

V průběhu konání akce je pro registrované účastníky zajištěno průběžné občerstvení včetně teplého oběda.

Odborné informace

prof. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitid
tel.: +420 224 962 350
petra.svozilkova@lf1.cuni.cz


Organizační zajištění
 

Produkce BPP s.r.o.

sídlo firmy provozovna
Lípa č.p. 317, 763 11 Lípa Padělky I / 49, 760 01 Zlín
IČ: 05088461 tel.: +420 577 219 803
DIČ: CZ05088461 mob: +420 739 491 879
www.bpp.cz e-mail: produkce@bpp.cz